Priono är ett holdingbolag som ägs av familjen Byström i Härnösand.
Vi är bland annat moderbolag till Logosol AB och delägare i Absolicon Solar Concentrator AB.


Sågverk | Hyvlar | Solenergi | Solfångare | Solel | Solceller

Priono AB | Östanbäcksgatan 16, 871 31 Härnösand | Sweden
+46 (0) 611-26 888 | info@priono.se